Ungachithi isikhathi ngokudabuka: ingxoxo noLera Borodina
Ungachithi isikhathi ngokudabuka: ingxoxo noLera Borodina
Anonim

Akesabi ukuvuma amaphutha nokwehluleka. Ukhuluma ngokungagwegwesi ngezikhathi ezinzima zokuphila. Futhi izamukela nazo zonke izinzuzo nezingozi. Konke lokhu u-Lera Borodina - umsunguli wesevisi yokuqasha ingubo ye-Oh My Look!

Lapho izimo ezinzima zenzeka ekuphileni, abanye bayazibuza: "Kungani lokhu kwenzeka kimi?", Abanye: "Kungani ngidinga lokhu?"

U-Lera Borodina ungomunye walabo bantu ababona amathuba ekulahlekelweni kwabo. Ngesikhathi senhlolokhono, angitholanga izimpendulo kuphela, kodwa ngizwe izindaba lapho abalingiswa abaningi abaphambili bezazi bona …

- Ikilasi! Yebo, kunjalo, ngivame ukubuzwa lo mbuzo. Futhi nginempendulo eyodwa: ngeshwa, akunakwenzeka ukuhambisana nakho konke. Ngavumelana nalokhu eminyakeni emibili edlule futhi ngabona ukuthi impendulo ilele kuphela ezintweni eziza kuqala, nazo ezihlukile ezikhathini ezihlukene zokuphila kwethu. Uma sikhuluma ngokuthi anginaso isikhathi, manje angiboni njalo abangane bami. Ngiyabathanda, futhi nginenhlanhla enkulu ngabo - bayangikhuthaza. Ngamafuphi, amahle! (Ehleka.)

Izithombe

Asikabi isikhathi esanele sami. Kodwa lokhu kungenye yezinsiza zokugcwalisa amandla nogqozi. Lena isixhumanisi sami esibuthakathaka, ngoba ekuseni ngichitha isikhathi nezingane, nomndeni wami, ngibuye ngize emsebenzini, futhi anginalo ithuba lokuhlala ngedwa lapha. Imihlangano njalo, imibuthano, izivunguvungu zobuchopho. Futhi lapho, ngalesi sikhathi ngokwakho, konke: ezemidlalo, ukufunda, amakilasi esiNgisi futhi nje uhlezi ne-mask ebusweni bakho isigamu sehora.

- Hewu! (Emamatheka.) Kuhle kakhulu, ngiyabonga. Uma kunezimpawu zendawo, kupholile. Ngoba abaningi, kuhlanganise nami, bagqugquzelwa abantu, amakhono abantu, impumelelo, umbono womuntu othile ekuphileni. Kodwa umugqa phakathi kokuphefumulelwa nokulingisa mncane kakhulu. Kubalulekile ukuthi ungahambi kakhulu lapha. Yebo, kufanele sibe neziqondiso, kodwa hhayi zokulingisa, kodwa zokukhuthaza.

Ucabanga ukuthi kungani ukhethwa njengesibonelo? Ngoba ujabule ebudlelwaneni futhi uphumelele ebhizinisini?

- Umbuzo omuhle. (Ngokucabanga.) Kunzima ukuba nomgomo. Iningi lempilo yami ngizizwa ngingumuntu ovumelana kahle ngokwezinto ezinhle nezimbi. Angizicabangeli neze futhi ngizame ukungakwenzi lokhu ngokuphathelene nabanye abantu.

Izithombe

Manje ngiyakwazi ukuthola ukulingana phakathi komsebenzi nempilo yomuntu siqu. Abaningi bangathanda ukuba nomndeni nento epholile, ngakho bayathanda uhlamvu lwami. (Emamatheka.) Futhi ngibheka ukuphila kahle, nakuba, kunjalo, akufani nempilo yanoma yimuphi omunye wesifazane. Kwakunezilingo eziningi nobunzima, kodwa umbuzo awukona ukuthi kwenzekani kuwe, kodwa ukuthi usabela kanjani kulokho okwenzekayo. Futhi impilo yakho, imizwa kanye nomuzwa wakho kuncike kukho. Ngoba kunemicimbi esingeke sikwazi ukuyishintsha.

Isibonelo, lapho ngo-2014 idola likhula lisuka ku-8 laya ku-30, mina, njengomuntu ojwayelekile, angikwazanga ukuthonya lokhu nganoma iyiphi indlela. Kodwa isimo sathinta umsebenzi wami, umndeni, izinhlelo. Ngangingase ngicindezeleke, ngivale ibhizinisi lami futhi ngidabuke, njengabaningi ezweni lakithi ngaleso sikhathi. Kodwa yena wenza ngendlela ehlukile. Ngaphandle kwalokho, konke kuhlobene. Kusho ukuthini “ukuthokoza ebudlelwaneni” noma “ukuphumelela ebhizinisini”? Manje sengingakwazi ukubhidliza ibhizinisi lami libe izingxenye eziyikhulu namashumi amahlanu zebhizinisi elingaphumeleli. Konke kuncike esimweni sakho sengqondo. Uma sikhuluma ngobudlelwano bami, akubona abokuqala empilweni yami. Futhi, kunjalo, ngadlula kwabanye.

Ukuthi nje ngesinye isikhathi uyaqaphela ukuthi abekho abantu abafanelekile. Futhi ngibonga kakhulu ku-Universe ngobudlelwano no-Andrey - abafani nabangaphambili

- Ngokokuqala ngqá ekuphileni kwami ​​angifuni ukwenza kabusha indoda, nakuba, yebo, akenzi njalo ngendlela engiyifunayo.Kodwa uyaqonda ukuthi noma yimuphi umuntu unobuhle nobubi bakhe, kuhlanganisa nami. Futhi kumlingiswa wami kunezinto eziningi u-Andrei angazinaki nhlobo. Akanandaba. Konke kuyamfanela. Futhi ngimbonga kakhulu ngalokho. Inkinga wukuthi thina mantombazane sifuna ngempela yonke into ibe ngendlela ekhonjiswa ngayo emafilimini. Kodwa isithombe sihleliwe! Futhi izigcawu eziningi azizange zithwetshulwe kusukela ekuthathweni kokuqala, futhi bonke abalingisi badlulela kuma-auditions, futhi abantu abaningi abazange bathathwe kule filimu. Futhi sidlala indima yethu kufilimu yethu ngaphandle kokuhlela, ngaphandle nethuba lokulingisa kokunye ukuthatha.

Izithombe

- Kakhulu. (Emamatheka.) Futhi ngimelene nokuthatha. Ngiyakuthanda okwami ​​ukulahlekelwa. Ngoba uma kwenzeka okuthile, kodwa ngesikhathi esifanayo wonke umuntu wahlala ephila futhi kahle, khona-ke lokhu kakade kuhle. Ngingasho nakanjani ukuthi konke ukunqoba kwethu okukhulu nezixazululo ezipholile akuzange kuvele ngokuzumayo, kodwa kusekelwe enkingeni enkulu kakhulu. Okungukuthi, kwenzeka okuthile kuwe, waqaphela ukuthi lokhu kuyisiphetho esifile, yilokho kuphela - ukukhanya ekupheleni komhubhe kwaphuma, futhi kubanda futhi kusabekayo, futhi awunazo ezinye izinketho, ngakho-ke kufanele unqume okuthile. Ukwehluleka njalo kuholela ezisombululweni ezingcono. Into eyinhloko ukuthi ihambisana nemvelo ngokuphathelene nabanye abantu.

Ngolunye usuku nje ngakhumbula indaba. Ngangimncane kakhulu ngaleso sikhathi, ngaba nobudlelwano besikhathi eside. Futhi ngandlela-thile sasihlezi namantombazane (omunye wayexoxa ngendoda yakhe), futhi ngavele ngazibamba ngicabanga ukuthi kwakungemnandi kimi ukulalela lapho abanye bekhuluma kabi nge-ex yabo. Ngangihlale ngicabanga, “Kungani lokhu kwenzeka? Wawuhlala nalomuntu, wawumthanda, ungakhuluma kanjani kabi ngaye? Ngakho nawe uyafana." Futhi ngiphile nezinkolelo ezinjalo isikhathi eside kakhulu. Ngoba wonke amadoda engike ngahlangana nawo ngahlala nawo angabantu abalungile.

Izithombe

Kodwa ngesizathu esithile asikwazanga ukuba ndawonye. Futhi i-Universe, ngokusobala, yangizwa, futhi eminyakeni eyisikhombisa edlule kwavela umfana empilweni yami, ngenxa yokuthi ngaqonda: noma yini engenzeka kubantu abavamile. Ngizibona ngingumuntu owanele, kodwa ngakwazi kanjani ukungena kulobo budlelwano?! I-Universe ibonakala ingibonisa: "Lerus, akufanele wahlulele abanye uze uzame konke ngokwakho."

Bekuwubudlelwane obuyinqaba empilweni yami. Kuyasabisa! Ngemva kwabo, ngahlangana no-Andrey, futhi wayengunkulunkulu kimi ngokumelene nesizinda sakho konke okwenzeka! (Ehleka) Usalokhu enjalo, kodwa-ke kwakubonakala ikakhulukazi.

Funda ukuqhubeka kwengxoxo noLeroy Borodina enguqulweni ephrintiwe yomagazini othi "Edinstvennaya" (Februwari, 2018)

Izithombe

Ethandwa ngesihloko